top of page

Trúnaðaryfirlýsing

Við gætum ávallt fyllsta trúnaðar, virðum rétt þinn og uppfyllum gildandi lög um persónuvernd. Við munum aldrei miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila og beitum ströngustu öryggisráðstöfunum til að vernda þær. Engin sjálfvirk úrvinnsla fer fram á þeim persónuupplýsingum sem safnað er. Aðgangur að þeim er takmarkaður við þá sem nauðsynlega þurfa, og þeir einstaklingar eru bundnir trúnaðarskyldu skv. Læknalögum. Aesthetica virðir rétt einstaklinga til einkalífs og leggur áherslu á að öll meðferð heilsufarsupplýsinga sé ávallt í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs, sbr. m.a. lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/679.

Disclaimer

We always maintain absolut confidentiality, respect your rights and comply with applicable privacy laws. We will never share personal information with third parties and we use the strictest security measures to protect it. No automatic processing of data is conducted on collected personal data. Access to it is limited to the health personel who absolutely need it, and those in question are bound by a duty of confidentiality according to Icelandic Medical law (no. 3/1988). Aesthetica respects the right of individuals to privacy and emphasizes that all treatment of health information is always in accordance with fundamental considerations and rules for personal protection and privacy, cf. i.a. law no. 90/2018 on personal protection and processing of personal data and the provisions of Regulation of the European Parliament and the Council no. 2016/679.

bottom of page